Verbeterde functionaliteiten

Sinds kort zijn de functionaliteiten van de GIS Analyser verder uitgebreid. Er kunnen nu makkelijker thematische kaarten worden gemaakt vanuit een profiel. Zo is eenvoudig te zien hoe bijvoorbeeld de consumentbestedingen zijn in een regio en hoe die zich verhouden ten opzichte van andere gebieden.

Dit geeft extra inzicht en de mogelijkheid tot interactie met de gesprekspartner.